Vše Byty Domy Pozemky Chaty a chalupy Komerční nemovitosti Pronájmy

Vložte nabídku Vložte poptávku

KONTAKT

WMreality s.r.o.
Závodu Míru 170/90
360 17 Karlovy Vary
e-mail: wmreality@wmreality.cz
telefon: 725 293 751

Průkaz energetické náročnosti budov PENB

    

PENB :

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je dokument, který zpracovává oprávněná osoba Ministerstvem průmyslu a obchodu – tedy oprávněný energetický specialista. Energetický specialista spočítá na základě dostupných nebo osobně zjištěných informací energetickou náročnost budovy.

Dne 3.10.2012 vyšel ve sbírce zákonů zákon č. 318/2012 Sb., který je prozatím poslední, ale nejzásadnější novelou zákona č.406/2000 Sb. V rámci této novely, která nabude účinnosti od 1.1.2013, byly mimo jiné nově definovány některé skutečnosti týkající se průkazu energetické náročnosti budovy.

 

1. ledna 2013 zpracovat tento průkaz energetické náročnosti budovy pro každou nemovitost, která bude předmětem prodeje, či nákupu.


Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy se týká vlastníků, pokud:

 • Objekt je určený k bydlení a jako objekt k bydlení je i zapsán na katastru nemovitostí
 • Objekt je větší jak 50m2 energeticky vztažné plochy
 • Objekt je komerční objekt zapsaný jako objekt k podnikání nebo administrativní budova v katastru
 • Objekt nedisponuje žádným průkazem energetické náročnosti z minulých let, který je platný 10 let.
 • Objekt, který se nachází v insolvenčním řízení.
 • Bytové jednotky se povinnost týká tehdy, kdy vlastník není schopen dodat faktury za 3 roky odběru energií - yvúčtování

Kdy se povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy vlastníka netýká:

 • Jestliže je objekt menší než 50m2 energeticky vztažné plochy
 • Jestliže je objekt zapsán na katastru jako chalupa, rekreační objekt, památka (pozor však na památkově chráněné fasády a další, na tyto objekty se PENB vztahuje, pokud objekt není chráněnou památkou dle katastru), objekt pro náboženské účely.
 • Jestliže přechází objekt z jedné osoby na druhou formou dědictví, darování.
 • Jestliže byl objekt zabaven v exekuci a exekutor objekt vyvlastnil.
 • Jestliže objekt není zapsán na katastru nemovitostí s číslem popisným.
 • Přechodem práv z osoby na osobu (při převodu bytu bytového družstva na budoucího vlastníka)
 • Jestliže k bytové jednotce je vlastník schopen doložit faktury – vyúčtování za energie za poslední 3 roky.
 • U průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok.
 • Při větší změně dokončené stavby, je-li energetickým auditem prokázáno, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely

Termínový přehled:

Povinnost PENB

Termín:

 Rodinné domy zapsané na LV jako objekty k bydlení nad 50 m2 (celé budovy)

1. 1. 2013

 Komerční budovy, administrativní budovy

1. 1. 2016

 Bytové jednotky (nahrazují 3 faktury za roční vyúčtování en do roku 2016)

1. 1. 2013

 Bytové jednotky (od 2016 už musí být PENB)

1. 1. 2016

Rozdíl mezi energetickým štítkem a energetickým průkazem budovy


Grafická podoba Průkazu energetické náročnosti i Energetického štítku obálky budovy je skutečně obdobou energetických štítků, které najdeme na nových domácích spotřebičích. Pro vypracování je potřeba řada výpočtů, a však zápis výsledků je však jednoduchý a přehledný, jak můžete vidět na obrázku. Obsah, který nám štítek a průkaz sdělují je však rozdílný.

Průkaz udává, kolik energie potřebuje objekt

Průkaz energetické náročnosti budovy vypovídá o potřebě energie. Výpočet zahrnuje pouze energie potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení, tedy energie nutné k provozu domu. Není zde zahrnuta potřeba související s provozem objektu, jako používání elektrotechniky, kuchyňských spotřebičů. Navíc jsou budovy posuzovány podle standardizovaného užívání a průměrných klimatických podmínek a ne podle skutečné spotřeby energie a klimatických podmínek v daném místě. Konkrétní spotřeba energie se tedy bude výrazně lišit od hodnot, uvedených v Průkazu.

Štítek ukazuje, jak dobře jsou konstrukce izolované.

Energetický štítek obálky budovy vám dá detailnější informace o konstrukcích. Dozvíte se, kterou konstrukcí utíká nejvíce tepla a kterou je potřeba případně zateplit. Závěrem toho to výpočtu je opět přehledné grafické hodnocení celého objektu, kde je objekt klasifikován třídou. To znamená, že čím lepší třídu získáte v energetickém štítku, tím méně tepla konstrukcemi ztratíte a tím pádem budete i méně topit.

Výše uvedené skutečnosti Vám pomohou rozlišit, zda průkaz energetické náročnosti budovy potřebujete.

 

Jestliže se Vás povinnost týká, rádi Vám energetický průkaz zpracujeme profesionálně a bez rizika za několik dnů od zadání objednávky.

Kontaktní formulář :

Vaše zpráva


Text je nečitelný? Obnovit.
captcha